Fotelis „Traemore“ Produkto kodas: 2740323 Kaina: 530 €
Dvivietė sofa „Traemore“ Produkto kodas: 2740335 Kaina: 670 €
Trivietė sofa „Traemore“ Produkto kodas: 2740338 Kaina: 760 €
Sofų komplektas „Traemore“ Produkto kodas: 2740338-35 Kaina: 1430 €
Fotelis „Braemar“ Produkto kodas: 4090123 Kaina: 620 €
Dvivietė sofa „Braemar“ Produkto kodas: 4090135 Kaina: 710 €
Trivietė sofa „Braemar“ Produkto kodas: 4090138 Kaina: 770 €
Sofų komplektas „Braemar“ Produkto kodas: 4090138-35 Kaina: 1480 €
Fotelis„Harleson“ Produkto kodas: 1510423 Kaina: 530 €
Dvivietė sofa „Harleson“ Produkto kodas: 1510435 Kaina: 850 €
Trivietė sofa „Harleson“ Produkto kodas: 1510438 Kaina: 890 €
Sofų komplektas „Harleson“ Produkto kodas: 1510438-35 Kaina: 1680 €
Pufas „Bladen“ Produkto kodas: 1200114 Kaina: 220 €
Sofa su miegama funkcija „Bladen“ Produkto kodas: 1200136 Kaina: 820 €
Trivietė sofa „Bladen“ Produkto kodas: 1200138 Kaina: 650 €
Sofų komplektas „Bladen“ Produkto kodas: 1200138-35 Kaina: 1200 €