BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmenų, įsigyjančių UAB „Litbaltic“ (toliau – Įmonė, Pardavėjas) parduodamas prekes: baldus ir interjero detales ir kt. (toliau – prekės), teises ir pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo bei pristatymo/atsiėmimo sąlygas.
 2. Taisyklės taikomos įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje https://royalbaldai.lt/, užsisakant telefonu bei perkant fizinėje parduotuvėje.
 3. Asmuo, įsigydamas prekes patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir sutinka su jose išdėstytomis sąlygomis.
 4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262) bei kitais, Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti/atnaujinti šias Taisykles. Su pakeitimais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo internetinėje svetainėje adresu https://royalbaldai.lt/.
 6. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
  1. Pardavėjas – UAB „Litbaltic“, juridinio asmens kodas 303040501, adresas J. Savickio g. 4 Vilnius LT-01108;
  2. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, įsigyjantis Pardavėjo parduodamas prekes;
  3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu;
  4. Asmens duomenys – Pirkėjo, fizinio asmens, pateikiami asmens duomenys, reikalingi prekėms įsigyti ir/ar Pirkėjo paskyrai sukurti;
  5. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas ir internetinėje svetainėje skelbiamas dokumentas, reglamentuojantis Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą;
  6. Pirkėjo paskyra – Pardavėjo internetinėje svetainėje Pirkėjo sukuriama asmeninė paskyra, kurioje Pirkėjas gali matyti pateikto užsakymo būseną, prekes, atšaukti sutikimą tiesioginei rinkodarai ir kt.
  7. Salonas – prekių įsigijimo ir/ar atsiėmimo vieta, adresu Žemaitės g. 21, Vilnius LT-03118.

UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS

 1. Pirkėjas gali užsakyti Pardavėjo parduodamas prekes internetinėje svetainėje https://royalbaldai.lt/, paskambinęs internetinėje svetainėje nurodytu telefono numeriu arba Salone.
 2. Užsakymo pateikimas internetinėje svetainėje:
  1. Pirkėjas internetinėje parduotuvėje https://royalbaldai.lt/ spaudžia mygtuką “Į krepšelį” norėdamas įsidėti į krepšelį patikusią prekę;
  2. Pirkėjas spaudžia mygtuką “Peržiūrėti krepšelį”;
  3. Patikrinęs krepšelio prekes ir įsitikinęs dėl jų pirkimo klientas spaudžia “Tęsti atsiskaitymą”;
  4. Atsiskaitymo lange yra pateikiami Pirkėjo asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, įmonės pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir pastabos/pageidavimai;
  5. Jei klientas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu, jis turi pažymėti varnelę “Siųsti kitu adresu?” ir užpildyti pristatymo adreso laukelius;
  6. Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą, patvirtina, kad susipažino su Pirkimo / pardavimo taisyklėmis ir spaudžia „Apmokėti“;
  7. Paspaudus „Apmokėti“ Pirkėjui yra pateikiami užsakymo duomenys. Jei klientas pasirinko apmokėti bankiniu pavedimu, jam yra pateikiami banko sąskaitos duomenys. Klientas taip pat gauna laišką su visa reikalinga informacija atlikti apmokėjimą.
 3. Pirkėjas apmoka už prekes.
 4. Prekių užsakymas telefonu:
  1. Pirkėjas gali pateikti užsakymą Pardavėjo internetinėje svetainėje nurodytu telefono numeriu;
  2. Prekės gali būti užsakomos atsiimant salone arba pristatant Pirkėjo nurodytu adresu;
  3. Užsakius prekes atsiėmimui Salone, po apmokėjimo Pirkėjas informuojamas el. paštu, apie numatomą užsakymo įvykdymo ir atsiėmimo laiką. Užsakymą Pirkėjas gali atsiimti Salone, adresu Žemaitės g. 21, Vilnius LT-03118.
 5. Užsakymo pateikimas Salone*:
  1. Pirkėjas gali pateikti užsakymą atvykęs į Saloną, užsakymo pateikimas ir apmokėjimas vykdomas tiesiai Salone.

*Užsakymo pateikimas Salone gali būti nevykdomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus. Aktuali informacija apie Salono darbo laiką ir darbo laiko pasikeitimus teikiama internetinėje svetainėje https://royalbaldai.lt/.

UŽSAKYMO APMOKĖJIMAS

 1. Pirkėjui užsisakius prekes šių Taisyklių II skyriuje nurodyta tvarka, Pirkėjas nukreipiamas į apmokėjimo už prekes langą.
 2. Apmokėti už prekes Pirkėjas gali toliau nurodytais būdais:
  • Bankiniu pavedimu:
   1. Pasirinkus apmokėjimą bankiniu pavedimu Pirkėjui pateikiamas Pardavėjo banko sąskaitos numeris;
   2. Mokėjimo paskirtyje Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį, kuris nusiunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikus užsakymą;
   3. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.
  • Grynaisiais pinigais ar banko kortele:
   1. Grynaisiais pinigais arba banko kortele Pirkėjas gali atsiskaityti Salone užsakydamas arba atsiimdamas prekes. 
 3. Pirkėjui atšaukus užsakymą ar atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, pinigai pirkėjui grąžinami tokiu pačiu būdu, kaip buvo sumokėta už prekes. Prekių grąžinimo sąlygos pateikiamos šių Taisyklių V skyriuje.

UŽSAKYMO VYKDYMAS IR ATSIĖMIMAS

 1. Pirkėjui apmokėjus užsakymą šių Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka, užsakymas pradedamas vykdyti.
 2. Pradėjus vykdyti užsakymą, Pirkėjas gali atšaukti pateiktą užsakymą per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo.
 3. Pirkėjui pateikus užsakymą internetinėje svetainėje, pasirinkus apmokėjimo būdą, nurodytą šių Taisyklių 12.1. punkte ir neapmokėjus užsakymo, užsakymas nėra vykdomas.
 4. Įvykdytą užsakymą Pirkėjas turi atsiimti Salone Salono darbo valandų metu. Salono darbo laikas skelbiamas internetinėje svetainėje https://royalbaldai.lt/. Visas prekes, Pirkėjas turi atsiimti iš Salono per 4 darbo dienas nuo užsakymo įvykdymo dienos. Pirkėjui neatsiėmus užsakymo, už kurį Pirkėjas sumokėjo iš anksto, Pirkėjui už užsakymą sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 5. Pateikiant užsakymą, galimas prekių pristatymas per kurjerį. Pasirinkęs šį užsakymo būdą Pirkėjas turi nurodyti prekių pristatymo adresą ir papildomas pastabas (durų kodas, tinkamas pristatymo laikas ir pan.).
 6. Užsakius prekę, kuri yra užsakoma iš anksto, prekės pristatymo terminą Pirkėjas galės rasti individualiai prie kiekvienos tokios prekės. Išankstinio užsakymo metu yra sumokama visa prekės vertės suma.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

 1. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Pardavėjui dėl pažeistų prekių, pateikdamas Pardavėjui laisvos formos prašymą bei prekių pirkimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą.
 2. Skundas gali būti pateikiamas tiesiogiai Pardavėjui Salone arba elektroniniu paštu info@royalbaldai.lt.
 3. Teikdamas prašymą Pirkėjas turi nurodyti:
  • Bendrąją informaciją:
   1. Pirkėjo duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris (jei prašoma grąžinti už prekę sumokėtus pinigus);
   2. Duomenis apie prekę: prekės pavadinimas, kiekis;
   3. Duomenis apie užsakymą: užsakymo numeris, PVM sąskaitos-faktūros numeris, prekės gavimo data;
   4. Duomenis apie prekės pažeidimo pobūdį.
  • Reikalavimą Pardavėjui, kuris gali būti:
   1. Prekės pakeitimas, arba
   2. Pinigų, sumokėtų už prekę, grąžinimas.
 4. Pirkėjas privalo, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo pateikimo, grąžinti Pardavėjui prašomas pakeisti prekes arba prekes už kurias prašoma grąžinti pinigus.
 5. Pardavėjas, gavęs pirkėjo prašymą, įvertina jo pagrįstumą ir ne vėliau kaip per 14 dienų pakeičia nekokybišką prekę kokybiška arba grąžina Pirkėjui jo už prekę sumokėtus pinigus
 6. Tuo atveju, kai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas privalo pristatymo metu kartu su kurjeriu apžiūrėti prekes/prekės pakuotę ir įvertinti, ar prekės/pakuotė nėra pažeista.
 7. Pastebėjęs prekės/pakuotės pažeidimus, Pirkėjas tai pažymi siuntos pristatymo akte. Pirkėjas kartu su kurjeriu apžiūri prekes/pakuotėje esančias prekes ir nustačius jų pažeidimus prekių nepriima, kurjeris grąžina prekes Pardavėjui. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų išsiunčia Pirkėjui analogiškas prekes, kurias Pirkėjas buvo užsisakęs.
 8. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi prekių sandėlyje ir jų užsakymas bei pristatymas Pirkėjui gali užtrukti ilgiau nei 14 dienų, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir suderina naują prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutikus su nauju prekių pristatymo terminu, Pardavėjas gražina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
 9. Jei Pirkėjas priima prekes ir pasirašo siuntos pristatymo akte, laikoma, kad prekės pristatytos tinkamos kokybės ir nepažeistos.

GARANTIJA

 1. Visoms prekėms, parduodamoms internetinėje svetainėje https://royalbaldai.lt/ taikoma 2 metų įstatyminė garantija. Pardavėjas papildomos kokybės garantijos prekėms nesuteikia.
 2. Papildomą kokybės garantiją prekėms gali suteikti prekių gamintojas. 
 3. Norėdamas pasinaudoti prekei suteikta garantija, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai Pardavėjui Salone arba elektroniniu paštu info@royalbaldai.lt.  
 4. Kartu su prašymu Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą bei nurodyti prekės trūkumus.
 5. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas įvertina jame pateiktą informaciją ir:
  1. Pakeičia netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, arba
  2. Ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

 1. Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), gali bet kuriuo metu per 14 dienų laikotarpį nuo prekių gavimo momento, nenurodydamas priežasties, atisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui įsigytas prekes.
 2. Norėdamas atsisakyti sudarytos sutarties, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
 3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą.
 4. Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti:
  1. Nenaudotos;
  2. Tvarkingos išvaizdos;
  3. Originalioje, nepažeistoje pakuotėje (pakuotės pažeidimu nelaikomi tokie pažeidimai, kurie yra būtini prekei apžiūrėti);
  4. Pilnos komplektacijos (jei prekė buvo sukomplektuota). 
 5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes, jei jos neatitinka šių Taisyklių 37.1.-37.4. punktuose nurodytų sąlygų.
 6. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.
 7. Prekės gali būti grąžinamos į Saloną.
 8. Pardavėjas, gavęs grąžintas prekes ir įvertinęs jų būklę (kokybę), ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą pinigų sumą ir atlygina prekių pristatymo išlaidas. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama naudojant tokį patį metodą, kokiu Pirkėjas apmokėjo už prekes.
 9. Sutarties atsisakymas ir prekių grąžinimas netaikomas sutartims dėl:
  1. Dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 10. Teisė nenurodant priežasties per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims nėra taikoma.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pirkėjas turi teisę:
  1. Gauti kokybiškas prekes, užsakyme nurodytais terminais;
  2. Keisti savo kontaktinius duomenis asmeninėje paskyroje;
  3. Atsisakyti priimti prekes atsiėmimo Salone metu ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus, jei prekės neatitinka kokybės reikalavimų.
 2. Pirkėjo pareigos:
  1. Laiku ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka sumokėti Pardavėjui už prekes;
  2. Pardavėjo nurodytu laiku atsiimti užsakymą Salone; 
  3. Priimant prekes pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą;
  4. Informuoti Pardavėją apie kontaktinių duomenų pasikeitimą ar bet kokias kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos užsakymo vykdymui patvirtinus užsakymą.
 3. Pardavėjas turi teisę:
  1. Nepradėti vykdyti užsakymo, kol Pirkėjas jo neapmokėjo;
  2. Vienašališkai, įspėjęs Pirkėją elektroniniu paštu, keisti užsakymo įvykdymo terminus;
  3. Vienašališkai keisti parduodamų prekių kainas. Kainų pakeitimai netaikomi iki pakeitimų įsigaliojimo patvirtintiems užsakymams.
 4. Pardavėjo pareigos:
  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Pirkėjui kokybiškas prekes;
  2. Pateikti visą reikalingą informaciją dėl užsakymo vykdymo, apmokėjimo patvirtinimo, užsakymo atsiėmimo;
  3. Bendradarbiauti su Pirkėju visais, su užsakymo vykdymu susijusiais klausimais, spręsti iškilusias problemas.

ATSAKOMYBĖ

 1. Pirkėjas atsako už duomenų, pateiktų registracijos formoje ir/arba užsakyme, teisingumą. Pirkėjas, pateikdamas asmens duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų subjektas ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
 2. Pardavėjas atsako už prekių išsaugojimą iki užsakymo perdavimo Pirkėjui momento. Perdavus užsakymą Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui.
 3. Pardavėjas atsako už tinkamos kokybės prekių pateikimą Pirkėjui:
  • Jei Pirkėjas, atsiimdamas užsakymą Salone, abejoja užsakytų prekių kokybe, jis privalo nedelsiant kreiptis į Salono darbuotoją ir išreikšti pretenzijas dėl prekių kokybės;
  • Pardavėjas, įvertinęs Pirkėjo pretenzijas, gali:
   1. Pakeisti prekes analogiškomis, tinkamos kokybės, prekėmis;
   2. Grąžinti Pirkėjui už netinkamos kokybės prekes sumokėtus pinigus;
   3. Atmesti Pirkėjo pretenziją, jei ji yra nepagrįsta.
  • Pirkėjas privalo įvertinti užsakytų prekių kokybę iš karto, atvykęs atsiimti užsakymo į Saloną. 
 4. Pardavėjas neatsako už, ir nenagrinėja Pirkėjo pretenzijų, jei:
  1. Pirkėjas neteisingai nurodė asmens ir/ar kontaktinius duomenis;
  2. Pirkėjas neteisingai suprato užsakymo įvykdymo laiką;
  3. Pirkėjas neatsiėmė užsakymo ne dėl Pardavėjo kaltės (neatvyko atsiimti, neatsiliepė telefonu ir kt.);
  4. Pirkėjas nesumokėjo Pardavėjui už pateiktą užsakymą šių Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka;
  5. Užsakymo vykdymas sutriko dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.
 5. Užsakytos prekės dėl Pirkėjo naudojamų įrenginių (telefono, kompiuterio ir pan.) techninių specifikacijų išoriškai skiriasi nuo svetainėje pateiktų prekių nuotraukų.
 6. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje pateiktos nuorodos į kitų, trečiųjų šalių, internetines svetaines, tai Pardavėjas neatsako už informacijos, kurią Pirkėjas pamato paspaudus šias nuorodas, teisingumą. Už trečiųjų šalių pateiktos informacijos teisingumą, atsako tretieji asmenys. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjo internetinėje svetainėje, kurdamas asmeninę paskyrą ar pateikdamas asmens duomenis Pardavėjui telefonu patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, kuri paskelbta internetinėje svetainėje bei žino, supranta ir sutinka, kad Pardavėjas, užsakymo administravimo bei komunikavimo su Pirkėju tikslu, tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis:
  1. Vardą;
  2. Elektroninio pašto adresą;
  3. Telefono numerį;
  4. Banko sąskaitos numerį ir kitus apmokėjimui už prekes reikalingus rekvizitus.
 2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Darbo kodekse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo, kaip duomenų subjekto, kurio asmens duomenys tvarkomi užsakymo vykdymo bei komunikavimo tikslais, teises:
  1. Teisę žinoti (būti informuota (-u)) apie asmens duomenų tvarkymą; 
  2. Teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3. Teisę reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis; 
  4. Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui; 
  5. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  6. Teisę visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Pardavėją.
 4. Asmens duomenys tvarkomi bei saugomi, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Pirkėjui norint įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, pateikiami Pardavėjo kontaktiniai duomenys: info@royalbaldai.lt.
 6. Išsami informacija apie Pardavėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą, pateikiama Pardavėjo patvirtintoje ir internetinėje svetainėje patalpintoje Privatumo politikoje.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės galioja nuo 2021 m. birželio 12 d.
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atnaujinti šias Taisykles. Atnaujinta Taisyklių redakcija patalpinama Pardavėjo interneto svetainėje.
 3. Iš šių Taisyklių kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 4. Ginčai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami abipusiu Šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Jei Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo pretenziją/prašymą, Pirkėjas gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tiesiogiai adresu Vilniaus g. 25, Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu +370 52 62 67 51, bei interneto svetainėje www.vvtat.lt. Taip pat Pirkėjas gali užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/.